Den Danske Stat's tillidstjenester
Den Danske Stat - Tillidstjenester

Kvalificeret validering af elektroniske signaturer og segl

Tillid til en elektronisk signatur eller elektronisk segl indebærer, at man har en tillidsfuld proces, som inkluderer alle nødvendige kontroller til sikring af, at den elektroniske signatur eller det elektroniske segl var gyldig på underskriftstidspunktet.

Den Danske Stats kvalificerede valideringstjeneste understøtter validering af avancerede og kvalificerede elektroniske signaturer eller elektroniske segl, som overholder kravene i eIDAS-forordningen. Det understøtter dermed også, at det certifikat som anvendes til at danne den elektroniske signatur eller det elektroniske segl, kan spores til EU’s liste med nationale positivlister over tillidstjenesteudbydere.

Dertil kommer, at den elektroniske signatur eller det elektroniske segl skal overholde EU-kommissionens gennemførelsesafgørelse 2015/1506 om avancerede signaturformater i.e. PAdES, XAdES eller CAdES.

Valideringstjenesten kræver, at det underskrevne dokument sendes til systemets back-end for beregning af kryptografiske værdier, udtrækning af certifikater, tidsstempler og evt. spærringsdata.

Valideringstjenesten foretager ikke nogen handlinger med henblik på at læse underskriftsteksten, ligesom det ikke gemmes efter endt validering.