Den Danske Stat's tillidstjenester
Den Danske Stat - Tillidstjenester

Kvalificeret signering

Den Danske Stats Signeringstjeneste er en API-baseret service, der understøtter eID brokere i at tilbyde signeringsservice.

Anvendelse af signeringstjenesten forudsætter, at eID brokeren kan overholde de danske NSIS-krav på mindst sikringsniveau "betydelig" samt sikre, at identitetssikringen også overholder kravene i eIDAS-forordningen Art 24.1.

Brokeren skal selv stå for en samlet eIDAS overensstemmelsesvurdering. Denne kan helt eller delvist basere sig på allerede eksisterende arbejde, jfr. vejledningen fra det danske eIDAS tilsyn.
Hvis brokeren videreformidler NemID- eller MitID-identiteter, kan anmeldelsen basere sig på den overensstemmelsesvurdering, der allerede er lavet af Datenschutz cert: Identification services for natural persons.

Følgende eID brokere har foretaget integration til Den Danske Stats Signeringstjeneste:

Udviklere der skal integrere til signeringsløsningen skal benytte følgende: Integrationsvejledningen for eID Brokere

Det anbefales at kontakte Digitaliseringsstyrelsen inden udvikling påbegyndes.

Signeringsservicen er designet så den efterlever kravene i eIDAS-forordningen. Det betyder blandt andet, at signaturer og segl i den nye løsning har samme retsvirkning i EU, som en almindelig håndskrevet underskrift.

Signeringsservicen er baseret på den nye CEN-standard for Remote Signing (EN 419 241-1 og EN 419 241-2) og producerer signeringsformater, som anerkendes af offentlige myndigheder i alle EU-lande.

Dokumenter der bliver dannet er på "Long-Term-Archival form" (LTA). LTA sikrer, at certifikatets status og tidspunktet for signaturen gemmes digitalt i de underskrevne dokumenter.