Den Danske Stat's tillidstjenester
Den Danske Stat - Tillidstjenester

Den Danske Stat Tillidstjenester (CA1)

Tillidstjenester leveret af Digitaliseringsstyrelsen på vegne af Den Danske Stat

Den Danske Stat

Den Danske Stat leverer kvalificerede og ikke-kvalificerede tillidstjenester til offentlige myndigheder og private aktører.

Denne side indeholder en samling af relevante dokumenter og services relateret til disse tjenester. Sidens indhold er i sagens natur temmelig teknisk og bærer præg af, at det meste af informationen er stillet til rådighed for interessenter på baggrund af krav stillet i de politikker, som Den Danske Stat (CA1) som tillidstjenesteudbyder efterlever.

Tillidstjenester

Tillidstjenesterne som der stilles til rådighed er:

 • Udstedelse af kvalificerede personcertifikater til anvendelse for kvalificeret elektronisk signering ved brug af Den Danske Stats signeringsservice
 • Udstedelse af kvalificerede virksomhedscertifikater
 • Udstedelse af kvalificerede medarbejdercertifikater
 • Udstedelse af kvalificerede tidsstempler
 • Kvalificeret validering af elektroniske signaturer og segl
 • Udstedelse af OCES3 virksomhedscertifikater
 • Udstedelse af OCES3 medarbejdercertifikater

Indhold

Efterlevelseserklæringer og profiler for certifikater, CRL, OCSP, tidsstempler og signaturer

Vilkår for anvendelse af tillidstjenesterne

PKI Disclosure Document

Certifikater som anvendes af de forskellige services

Spærrelister (CRL) for rod og udstedende CA

Den Danske Stat (CA1) er en kvalificeret tillidstjenesteudbyder efter eIDAS-forordningen og optræder på positivlisten over godkendte tillidstjenesteudbydere.

 

Aktive Hændelser

 • Ny overensstemmelsesvurdering af Den Danske Stats tillidstjenesters efterlevelse af eIDAS-forordningens artikel 24.1 om verificering af fysiske personers identitet. Hent certifikat (kopi)
 • Nyt notat om enekontrol af private nøgler Se Her.
 • I uge 8 opdateres certifikat for valideringsrapporter i test miljø. Se her.
 • d. 18/1-2023 White paper om anvendelse af CRL eller OCSP. Se her. 
Se tidligere hændelser

 

Kontakt Den Danske Stats tillidstjenester

Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende Den Danske Stats tillidstjenester, er du velkommen til at kontakte os på: info@ca1.gov.dk

Support

For at kunne hjælpe dig bedst muligt i tilfælde af fejl, bedes du så vidt muligt angive nedenstående oplysninger i din mail:

 • Hvornår (tidspunkt) oplevede du fejlen?
 • Hvilken enhed (device) anvendte du (fx iPhone 11 med iOS version 16.2 eller stationær pc med Windows 10, version 21H2)
 • Browser (fx Safari, Chrome)
 • Beskriv fejlen:
  • Hvilken handling var den sidste, du som bruger udførte?
  • Hvad er referencekoden på seks karakterer?
  • Får du vist en fejlkode, eller en side som ikke responderer?
 • Hvis du har talt med den organisation, der driver den digitale løsning, hvor du forsøgte at signere digitalt, har den organisation da oplyst dig om, hvorvidt de oplever fejl?